Speed Education - Skräddarsydda utbildningar

 

Speed Education kan erbjuda dig som kund, anpassade utbildningar inom flertalet områden. Våra utbildare har lång erfarenhet och vana inom sina respektive områden. Utbildningarna bygger vi utifrån era behov och tillhandahålls i Speeds lokaler eller på plats hos er som kund.

 

Nedan följer ett urval på utbildningar inom elektronik, logistik, lean, ledarskap:

 

Elektronik:

- Lödutbildning enl IPC-A-610

- Avsyningsutbildning

- Ytmonteringsutbildning

- Reperationsutbildning IPC 7711/21

- Omcertifieringar

- ESD

 

För mer information kring utbildningar inom Elektronik

kontakta merja.niskanen@speedgroup.se

+46 33 44 47 43

 

Logistik:

- Truckutbildning enl TLP 10 (A,B,C & D)

- ADR grund 1.3, hantering av farligt gods

- Lastsäkring

- Hjullastare & teleskoplastare

- Travers

- Mobila arbetsplattformar såsom liftar

- Truckkörningstillstånd (lagkrav fr.o.m. juni 2014)

- Chefens ansvar för truckhantering

  • - Tillbudshantering och säkerhet

- Fallskydd*

- Heta arbeten*

  • - Skotta Säkert*

 

*Klicka här på "Kursplanen för VT 2017" för att se vårens kurstillfällen.

 

 

För mer information kring ovan utbildningar inom Logistik

kontakta stefan.lejdebo@speedgroup.se

+46 (0) 33 722 59 99


 

Lean:

- Leanutbildning bas

- Leanutbildning metoder

 

För mer information kring utbildningar inom Lean

kontakta urban.G.karvegard@speedgroup.se

+46 (0) 33 722 60 06

 

 

Ledarskap:

- UGL, utveckling av grupp och ledare

- Presentationsteknik

- Argumentationsteknik

- Förhandlingsteknik

- Svåra samtal

- Retorik

- Train the trainer

- Team & teamutveckling

- Stresshantering

 

För mer information kring utbildningar inom Ledarskap

kontakta ulf.johansson@speedgroup.se

+46 (0) 33 722 60 09