Speed Professionals
- Rekrytering & bemanning i Sjuhärad, Göteborg och Halland

 

Bolaget startade 2007 och är idag en av de ledande aktörerna på bemannings- och rekryteringsmarknaden i Sjuhäradsbygden, Göteborg och Halland. Tex på orter som Varberg, Vårgårda och Herrljunga. Speed Professionals skall genom att förstå kundens verksamhet och behov, idag och imorgon, erbjuda de bästa bemannings-, rekryterings- och konsultlösningarna med huvudsaklig inriktning mot tjänstemannasidan.

 

Genom ett personligt och långsiktigt samarbete med våra kunder har vi genom åren lyckats med ett nästintill hundraprocentigt utfall gällande lyckade tillsättningar. Speed Professionals kan tillhandahålla bemannings- och rekryteringslösningar av tjänstemän inom samtliga branscher. Områden där vi främst verkar inom är Ekonomi, Administration, IT, HR, Teknik, Inköp, Marknad och Försäljning.

 

Vi sätter alltid kvaliteten i första rummet och vi har aldrig gett, och kommer aldrig ge, avkall på detta!

 

Speed Professionals är ett av Almega auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Vi erbjuder idag tjänster inom följande områden:

 

- Bemanning

- Rekrytering
- Personlighetstest 

- Interim Management

- Office Services

 

 

För mer information kontakta

Mikael Bengtsson

mikael.bengtsson@speedgroup.se

+46 (0) 33 722 59 37